«Vi opplever mor som vanskelig å samarbeide med»

Så sitter jeg her igjen , for n’te gang, immobilisert av angst.


Jeg har et barn med en diagnose innen nevrodiversitet , og hjelpeapparatet er på banen .

Og igjen har noen en mening om hvordan ting skal gjøres .

Og igjen har jeg en annen mening .

Og jeg vet inni meg at jeg er den som vet best.

Og jeg tenker på alle de titusenvis av ganger jeg har sviktet barnet mitt fordi jeg har vært mer opptatt av å tilfredsstille alle andre.

Aldri mer.

Jeg har lovt barnet mitt , og meg selv , at heretter skal jeg si fra når jeg er uenig .

Men nå er jeg redd.

Og en av setningene fra PPT’s forrige bekymringsmelding kverner i hodet mitt .

VI OPPLEVER MOR SOM VANSKELIG Å SAMARBEIDE MED.

VI OPPLEVER MOR SOM VANSKELIG Å SAMARBEIDE MED .

VANSKELIG Å SAMARBEIDE MED .

VANSKELIG.

Er jeg vanskelig ?

Jeg vet at jeg må si meningen min .

Jeg går ikke på akkord med meg selv overfor barnet mitt en gang til , for å tilfredsstille andre .

Hvordan kan jeg være ærlig nok og tydelig nok , samtidig som jeg er ydmyk og hensynsfull nok?

Hvordan kan jeg unngå at de føler seg tråkket på tærne ?

De er jo så fornøyde med seg selv nå , de har laget så fortreffelige planer.

Hvordan kan jeg si fra, og ikke bli oppfattet som et rusk i maskineriet ?

Hvordan kan jeg være rolig nok , saklig nok , bestemt nok til at de må lytte men samtidig krypende nok til at de ikke blir fornærmet ?

Vanskelig å samarbeide med ..

Og jeg vet at med et pennestrøk kan de gjøre meg og barnet mitt til en barnevernssak .

Med et pennestrøk kan de så tvil om foreldreferdighetene mine.

Vanskelig å samarbeide med ….

Jeg kunne begynt å jobbe som diplomat i et fiendtlig land, det hadde vært enkelt sammenliknet med dette .

Og jeg må ikke finne på å fortelle hvor redd jeg er , da patalogiserer de det.

Jeg må holde meg rolig og samarbeidsvillig .

Diplomatisk til fingerspissene , samtidig kompromissløs når det gjelder at barnet mitt skal få det så godt som mulig .

Vanskelig å samarbeide med ….

Introducing Our Golden Moment: An Inaugural Coming Out Day on 4–1‑2020 for the Autistic & Neurodivergent Community

Introducing Our Golden Moment: An Inaugural Coming Out Day on 4–1‑2020 for the Autistic & Neurodivergent Community

Introducing Our Golden Moment: An Inaugural Coming Out Day on 4–1‑2020 for the Autistic & Neurodivergent Community


— Les på theaspergian.com/2020/02/09/introducing-our-golden-moment-an-inaugural-coming-out-day-on-april-1st-2020-for-the-autistic-neurodivergent-community/

Ufrivillig skolefravær

Ufrivillig skolefravær (eller den uheldige formuleringen « skolevegring « som dessverre fortsatt henger igjen hos en del ) er i ferd med å bli avdekket som et omfattende folkehelseproblem . Andelen barn og unge med nevrodiverse diagnoser i gruppen elever med alvorlig fravær, er skyhøy . Se oss , politiker!

https://www.underskrift.no/vis/7651

Mange engasjerte og omsorgsfulle lærere gjør sitt ytterste for å imøtekomme de individuelle behovene til elevene sine . Men rammene de har å forholde seg til er for snevre , ressursene er for knappe , tilgangen på adekvat kunnskap er for dårlig .

Hvor mange unge menneskeliv må bli ødelagt før samfunnet reagerer?